BOZP

Služby BOZP

Zajišťujeme služby odborně způsobilé osoby dle § 10 zákona č. 309/2006 Sb.

  • poradenství a konzultace v oblasti BOZP
  • zpracování provozních a organizačních předpisů podle potřeb provozovatele v rozsahu požadavků platných právních a technických předpisů
  • pravidelné prohlídky pracovišť z hlediska dodržování platných předpisů v oblasti BOZP
  • provedení roční prověrky BOZP
  • vyhledání a analýza rizik vyskytujících se při pracovní činnosti
  • zjištění příčin a zdrojů rizik a navržení opatření k jejich odstranění
  • zpracování návrhu zařazení prací do kategorií
  • kontrolu uplatňování pokynů, směrnic a předpisů BOZP a jejich dodržování pracovníky objednatele
  • analýza rizik
  • kategorizace prací