Hlavní strana

Firmu jsme založili v roce 1998. Hlavní činností je provádění ročních kontrol HP a HS a jejich případná oprava, nebo tlaková zkouška. Tlakovou zkoušku provádíme v naší firmě a proto je zaručeno, že každý zákazník tak dostává zpět svůj hasící přístroj. Plníme také tlakové láhve CO2.

Pro dobrovolné i profesionální hasiče dodáváme veškeré potřebné vybavení včetně možnosti vyzkoušení všech velikostí uniforem a pracovních stejnokrojů (PS II) na naší prodejně.

Od roku 2009 jsme rozšířili služby o činnost "odborně způsobilé osoby v požární ochraně a prevenci rizik (BOZP)", tj. zpracování a vedení odborné dokumentace, školení, provádění preventivních požárních prohlídek atd.. Tato činnost je povinná pro každou podnikající fyzickou a právnickou osobu (př. truhlárny, strojírenské provozy, obce, administrativní prostory, obchody,.......)

Spoluprací s námi se vyhnete problémům a pokutám za neplnění zákonných povinností na úseku PO - BOZP.

Naše firma Vám nabízí

Služby v požární ochraně

 • Zpracování dokumentace
 • Školení
zobrazit více o požární ochraně

Služby v bozp

 • Zpracování dokumentace
 • Školení
zobrazit více o BOZP

kontroly a opravy hasicích přístrojů

 • Roční kontroly HP
 • Tlakové zkoušky a opravy HP

kontroly hydrantových systémů

 • Roční kontroly HS
 • Tlakové zkoušky hadic

plnění lahví CO2

 • Tlakové zkoušky
 • Opravy

protipožární prostupy a nátěry

 • Zajistíme aplikaci školeným pracovníkem

sdh a hzs

 • Kompletní vybavení pro SDH a HZS

prodej

 • Sorbenty, bezpečnostní tabulky
 • Pracovní oděvy a obuv
zobrazit více na e-shopu